Obras rematadas


A actuación localízase dentro do casco histórico da cidade, nunha parcela colindante co Parque de Bonaval e as inmediacións do Museo do Pobo Galego e Museo de Arte Contemporáneo, nunha faldra con espléndidas vistas á cidade histórica.

A privilexiada situación topográfica respecto da cidade así como a singular contorna da parcela e a súa evolución histórica, determinan a especial consideración que o lugar merece.
Esta singularidade queda acentuada por moitos elementos que contribúen a determinar o extraordinario carácter do lugar.

® 2023 Construccións Otero Pombo S.A. Todos os dereitos reservados. | Tel: +34 981 59 77 42