Obras rematadas

Construcción de edificio na Rúa Entregaleras, no Casco Histórico de Santiago de Compostela.


Uso residencial. Ano 2001.

® 2021 Construccións Otero Pombo S.A. Todos os dereitos reservados. | Tel: +34 981 59 77 42