Obras rematadas

En Santiago de Compostela, no lugar no que a antigua calzada romana que conduce a Fisterra se cruza co río, xunto ó “Puente Sarela de Abaixo” e frente á arboreda que cubre a cara norte do Pazo de San Lourenzo atopábanse as ruinas da antigua fábrica de coiros “ La Rivera de San Lorenzo”, oculta pola vexetación, ata o punto de non recoñecerse, nalgunhas partes, a existencia de construcción algunha.

A contorna desta promoción, no curso do río Sarela, ó igual que outras das nosas obras, vén determinado tanto pola súa oreografía como pola heteroxeneidade da natureza das súas construcción, así como polo seu alto valor paisaxístico, ambiental, arquitectónico, cultural e histórico.> Ver plano de situación <
® 2021 Construccións Otero Pombo S.A. Todos os dereitos reservados. | Tel: +34 981 59 77 42