Obras rematadas

Carme de Abaixo ocupa unha posición privilexiada en Santiago de Compostela, ó estar situado xunto ó río Sarela, a escasos minutos a pé da Praza do Obradoiro, alí onde se entrelaza a cidade e o campo dese xeito tan peculiar que dá forma ós “rueiros” , e contar cunha vista panorámica da Cidade Histórica que se recorta sobre o horizonte.

É un lugar fortemente caracterizado que amosa a acumulación de estructura que nel conflúen e funden as raíces no pasado. Nel atópanse os principais elementos que configuran a esencia do tecido urbano que rodea o casco antiguo, onde se plasman diferentes etapas da evolución da cidade e da súa implantación no territorio.

® 2024 Construccións Otero Pombo S.A. Todos os dereitos reservados. | Tel: +34 981 59 77 42