Promocións

UBICACIóN

A 100m da Catedral.

Prezo (A consultar)

Calidade

Eficiencia enerxética e sostenibilidade medioambiental:
 • Calefacción e auga quente con Biomasa, contador individual, emisión de CO2 (Cero).
  A Biomasa é unha fonte de enerxía barata, limpa e rentable.
  Á emisión de CO2, (cero), úneselle un custe dun -50% en comparación con gas-oil, dun -40%, con propano e dun -20/30% menos ó gas natural.
 • Estructura de madeira contralaminada, vantaxes:
  - Confortable e beneficiosa para a saúde.
  - Enerxéticamente moi eficiente.
  - Reduce o consumo de combustibles fósiles e a emisión de CO2.
  - Permite a construcción industrializada.
 • Durabilidade, bo comportamento antisísmico e seguridade anti-incendio.
 • Acortación de prazos na construcción e reducción de custes indirectos, (seguridade, medios auxiliares, simplificación da posta en obra) reduce a necesidade de oficios especializados.
 • Custes controlados.
 • Maior calidade de construcción a igualdade de custes.
 • Mellora do rendimiento dos procesos e no control de execución.
 • Baixa densidade, e alta capacidade resistente.
 • Baixa conductividade, térmica.
 • Boa absorción acústica.
 • Material Higroscópico que regula a humidade.
 • Resolución de pontes térmicas.

Financiación

!!! FACEMOS CIDADE !!!

® 2020 Construccións Otero Pombo S.A. Todos os dereitos reservados. | Tel: +34 981 59 77 42