Somos

- Promoción Inmobiliaria
Área de traballo que nos permite materializar os nosos proxectos constructivos e facelos chegar ó cliente final coas máximas garantías, tendo o control íntegro de todo o proceso dende a adquisición do chan ata a entrega das vivendas.

- Rehabilitación
A conservación do patrimonio é unha actividade que debemos alentar. A rehabilitación de bens inmobles, sexa cal sexa a súa tipoloxía, constitúe unha liña de traballo que nos ten reportado distinguidos recoñecementos.
 
- Construción
Actividade orixinaria da nosa empresa dende fai máis de 30 anos e que deu pé á diversificación de liñas de traballo que arestora levamos a cabo, pero que segue a configurar o eixe de traballo matriz, sempre baixo a premisa da máxima calidade constructiva e do respecto á contorna e ó patrimonio. Para iso, contamos sempre cun equipo humano e profesional de indudable traxectoria e renome.

® 2024 Construccións Otero Pombo S.A. Todos os dereitos reservados. | Tel: +34 981 59 77 42