- Ausencia de ánimo de lucro mercantil: os socios adxudícanse as vivendas ó custe resultante.As cooperativas consolídanse como un dos mellores medios para acceder a unha vivenda asequible e de calidade.


- Cómodo plan de pagos; establéceno os socios a través do órganos de goberno da cooperativa, primando a comodidade e flexibilidade nos pagos sobre calquera outro criterio.


- Funcionamento democrático; participación activa dos socios nas decisións: con voz e voto.

® 2024 Construccións Otero Pombo S.A. Todos os dereitos reservados. | Tel: +34 981 59 77 42